Bosch Yetkili Servis
Bosch Klima Bakım .
Bosch Teknik Servis
.
  Ana Sayfa  
  Servis Çağır  
  Klima  
  Kombi  
  Sık Sorulan Sorular
  İletişim

Bosch Yetkili Teknik Servis

» Hizmet Bölgelerimiz
» Beykoz Bosch
» Kadıköy Bosch
» Kartal Bosch
» Üsküdar Bosch
» Ümraniye Bosch
» Pendik Bosch
» Tuzla Bosch
» Maltepe Bosch
» Sultanbeyli Bosch
» Haberler ve Duyurular
» Kombi Yetkili Servisleri
» Kombi Yetkili Bayileri
» Klima Yetkili Servisleri
» Klima Yetkili Bayileri

BOSCH & SIEMENS SERVİS
 

BOSCH KOMBİ ARIZA KODLARI


Haberlere Geri Dön | Arşiv

BOSCH KOMBİ A3 ARIZASI Atık gaz sensöründe (NTC) kesinti veya kısa devre Sensörü ve elektrik ba¤lantısını kontrol edin. BOSCH KOMBİ A4 ARIZASI Davlumbazdan ortama atık gaz yayılımı Atık gaz tahliyesini kontrol edin. BOSCH KOMBİ A7 ARIZASI Sıcak kul. suyu sensöründe (NTC) kesinti veya kısa devre Sensörü ve elektrik ba¤lantısını kontrol edin. BOSCH KOMBİ A8 ARIZASI CAN iletiflimi kesik Elektrik ba¤lantılarını kontrol edin. BOSCH KOMBİ AA ARIZASI Sıc. kul. suyu NTC’ siyle ısıtma devresi NTC’ si arasındaki sıcaklık farkı yüksek Sıc. kul. suyu eflanjöründeki NTC’ yi kontrol edin. BOSCH KOMBİ AC ARIZASI TA211E veya RAM ile Heatronic arasInda elektrik ba¤lantısı yok Elektrik ba¤lant›lar›n› kontrol edin. BOSCH KOMBİ B1 ARIZASI Kod anahtarı algılanmıyor. Kod anahtarı numarasını ve Heatronic ba¤lantısını kontrol edin. BOSCH KOMBİ C1 ARIZASI Cihaz iflletmede iken dif. basınç flalteri açıyor. Dif. basınç flalterini, fanı, taze hava giriflini ve atık gaz tahliyesini kontrol edin. BOSCH KOMBİ C4 ARIZASI Dif. basınç flalteri kontakları açmıyor. Dif. basınç flalterini, fanı ve elektrik kablolarını kontrol edin. BOSCH KOMBİ C6 ARIZASI Dif. basınç flalteri kontakları kapatmıyor Dif. basınç flalterini, fanı ve el. kablolarını kontrol edin. BOSCH KOMBİ AC ARIZASI Türbin devir sayısı yüksek Türbini kontrol edin. BOSCH KOMBİ CC ARIZASI Dış hava sıcaklık sensöründe (NTC) kesinti Sensörü ve elektrik ba¤lantılarını kontrol edin. BOSCH KOMBİ D3 ARIZASI Köprü 8 - 9 ‘dan yanl›fl sinyal (aç›k) Ekstern (harici) modüldeki 8 - 9 köprüsünü kontrol edin. BOSCH KOMBİ E2 ARIZASI S›c.kul. suyu sensöründe (NTC) kesinti veya k›sa devre Sensörü ve elektrik ba¤lant›lar›n› kontrol edin BOSCH KOMBİ E9 ARIZASI Afl›r› s›cakl›k S›c. kul. suyu ç›k›fl sensörünü, pompay› ve sigortalar› kontrol edin. BOSCH KOMBİ EA ARIZASI Alev iyonizasyon sinyali yok Gaz beslemesini (gaz cinsini ve girifl bas›nc›n›), iyonizasyon elektrodlar›n› ve kablolar› kontrol edin. BOSCH KOMBİ F0 ARIZASI Heatronic’ te dahili hata Elektronik kart› de¤ifltirin. BOSCH KOMBİ F7 ARIZASI Yanl›fl iyonizasyon sinyali Ateflleme elektrodunu ve el. ba¤lant›lar›n› kontrol edin BOSCH KOMBİ FA ARIZASI Rest (art›k) iyonizasyon sinyali mevcut Gaz grubunu kontrol edin. BOSCH KOMBİ Fd ARIZASI ‹stenmeden reset butonuna bas›lm›fl. Bir kez daha basılınca problemin giderilip giderilmedi¤ini kontrol edin 
 
 
 
Ana Sayfa | Servis Talep Formu | Bosch Klima | Bosch Kombi | Servislerimiz| Gizlilik| İletişim
© Copyright 2019 Klima Kombi. Tüm Hakları Saklıdır.